Dokumentation Klarna PayConnect

Portalens grundinställningar

Efter att du loggat in skall du börja med att några grundinställningar för allt skall fungera på bästa sätt.
 1. Gå in på ditt Klarnakonto och skapa API-användare och lösen. Dessa uppgifter skall du klistra in under API-fälten. Guide här.
 2. Välj fält/plats i Fortnox dit din webshop har synkat ordernumret. Det finns 2 valmöjligheter:
  • Er order - Fältet er order på fakturan
  • Ordernummer - Ordernummret på order i Fortnox som fakturan skapades ifrån
  • Det är detta referensnummer som kopplar samman betalningen i Klarna med fakturan i Fortnox och den referens som gör att utbetalningarna från Klarna kan identifieras.
 3. Ange ett avgiftskonto för att bokföra Klarnas avgifter.
 4. Ange bankkonto till vart du vill bokföra insättningen.
 5. Ange momskonto för att bokföra momsen för Klarnas avgifter.
De två övriga inställningarna "Automatisk betalningsbokning" samt "Automatiskt verifikationsbokning" kommer att förklaras mer ingående i deras respektive steg senare i dokumentationen.

Inställningar


Inläsning till Fortnox.

Det finns ett antal olika sätt att läsa in sina utbetalningar på. Men de alla bygger på samma grundutförande.

Grundutförande

När alla inställningar är korrekt ifyllda så trycker du dig sedan till betalningar i menyn ovan.
Då borde du hamna i ett fönster likt nedan.

Betalningar från Klarna

Du trycker dig sedan in på en betalning och får upp listan på alla transaktioner.
Transaktionerna kommer sedan vara märkta med olika symboler beroende på deras matchningsgrad och status i Fortnox.

Statusar för transaktionsrader

Tanken är sedan att få alla rader gröna genom att fixa felen som beskrivs i teckenbeskrivningen.
När du sedan fixat alla, eller bara de som du vill fixa. Så är det bara att fortsätta genom att trycka på knappen behandla.

Transaktionsrader från Klarna


Standardinläsning

Detta är inläsningen utan några av de ovan nämnda inställningarna "Automatisk betalningsbokning" eller "Automatiskt verifikationsbokning".
Då kommer transaktionerna att hamna under Inbetalningar men däremot inte automatiskt bokföras.
Så kan du sedan själv gå in och göra justeringar eller liknande om det behövs.

Transaktioner redo att bokföras


Automatisk betalningsbokning

Om du valt automatiserad bokföring kommer det se ut på detta sätt när du behandlat utbetalningen från Klarna.
Matchning har gjorts mellan Klarna och Fortnox, raderna är grönmarkerade.

Inställningen i fråga

Inlästa transaktioner


Automatisk verifikationsbokning

Om du väljer detta så kommer även två ytterligare inställningar upp som du kommer behöva fylla i för att detta skall fungera.
Det som den sker är att det skapas en verifikation per inbetalning. I Exemplet nedan är det fakturanr 4 vis ser. Som synes innehåller den skapade verifikationen flera transaktioner:

 1. Insättning av belopp minus Klarnas avgifter
 2. Kundfordringar minskar med hela beloppet
 3. Klarnas avgifter bokförs på det avgiftskonto som du angivit i inställningarna
 4. Ingående moms för avgiften redovisas på momskontot som du angivit i inställningarna.
Verifikationen hamnar i huvudboken likt bilden nedan visar.

Inställningen i fråga

Skapad verifikation

Huvudbok


Slutord

Detta är alltså hur denna kopplingen mellan Klarna och Fortnox är tänkt att användas.
Skulle du ha ytterligare frågor gällande denna kopplingen, eller andra övriga frågor, så kontakta gärna oss på IT-Stöd så hjälper vi gärna till!